FORMULARZ ZWROTU TOWARUNUMER ZAMÓWIENIA: .......................... DATA ZAMÓWIENIA: .............................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: 

.......................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

TELEFON: .............................................. EMAIL: ........................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku: ..........................................................................................................NAZWA TOWARU

ILOŚĆ 

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu......................................................

(czytelny podpis Klienta)W celu zgłoszenia zwrotu prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres gaba@sunofgaba.com.pl.